Reklama samochody.pl

Zdesperowany 61-latek uszkodził sprejem baner wyborczy

61-latek z Rawicza odpowie za uszkodzenie baneru wyborczego. Mężczyzna pomalował go sprajem. Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania kampanii materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej. Oznacza to między innymi zakaz ich niszczenia, usuwania, zamalowywania pod groźbą kary aresztu albo grzywny. Przepisy te reguluje artykuł 67 Kodeksu Wykroczeń.

Rawiccy funkcjonariusze 6 marca br. przyjęli zgłoszenie dotyczące uszkodzenia baneru wyborczego, znajdującego się przy ulicy Ceglanej w Rawiczu.

Z ustaleń wynikało, że w dniu 5 marca br. sprawca wykroczenia został sfotografowany przez świadka, który zauważył powyższą sytuację. Świadek podjął również próbę interwencji, jednak został zignorowany przez sprawcę. Wykonane foto zdecydowanie ułatwiło rawickim funkcjonariuszom w dotarciu do mężczyzny, który popełnił to wykroczenie.

61-letni rawiczanin przyznał się dopomalowania baneruTłumaczył, że kierowały nim osobiste „pobudki”. Teraz czeka go sprawa w sądzie.

Okres wyborczy to czas, w którym musimy wiedzieć o kilku ważnych kwestiach prawnych.

art. 67 KW

§1

Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,
podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2.

Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

 

Z kolej Kodeks Wyborczy określa, że na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu Wyborczego zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, sądów, zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie. Zakaz ten obowiązuje także na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Co ważne, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem, prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Dotyczy to także aktywności w Internecie. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy są zobowiązani usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Więcej przepisów w akcie prawnym – Kodeks Wyborczy

Poprzedni artykułPosiadali narkotyki. Sześć osób odpowie za ich posiadanie
Następny artykułPolska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjską rakietę