Ćwiczenia GFFF Poznań na terenie powiatu wolsztyńskiego (ZDJĘCIA)

W dniach 9-11 kwietnia 2024 r., na terenie powiatu wolsztyńskiego (m. Świętno) odbyły się ćwiczenia pk. „GFFF 2024”, przeznaczone dla funkcjonariuszy wchodzących w skład modułu GFFF Poland (ang. Ground Forest Fire Fighting) do gaszenia pożarów lasów z ziemi.

Udział w nich, wzięło 36 funkcjonariuszy z terenu woj. wielkopolskiego, 3 przedstawicieli woj. lubelskiego oraz przedstawiciel woj. łódzkiego.

Rejon koncentracji modułu, wyznaczony został w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie. Tam też, przeprowadzono odprawę z uczestnikami ćwiczeń, gdzie zebranych powitał p. o. Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie – kpt. Damian Glapiak. Następnie, w zorganizowanej kolumnie przemieszczono się do miejsca przeznaczonego na bazę operacji. Baza, została zbudowana w oparciu o sekcję onozowiskową plutonu logistycznego Centralnego Odwodu Operacyjnego jak i sprzęt logistyczny będący na wyposażeniu modułu. Sprzęt ten, gwarantuje pełną samowystarczalność w zakresie m. in. miejsc noclegowych, zaplecza sanitarnego, zaplecza warsztatowego czy wytwarzania energii elektrycznej.

Pierwszego dnia ćwiczeń, funkcjonariusze wchodzący w skład modułu nabywali i doskonalili wiedzę w zakresie obsługi przyrządów nawigacyjnych, topografii oraz kartografii. Zapoznawali się również z szeroką gamą sprzętu logistycznego oraz ratowniczego stanowiącego wyposażenie modułu.

Drugi dzień ćwiczeń, stanowił kontynuację rozpoczętej dzień wcześniej części warsztatowej, w zakresie obsługi urządzeń GPS, wykorzystania pomp przenośnych oraz „małej armatury”. Ponadto, strażacy szkolili się w zakresie standardów prowadzenia działań warunkujących bezpieczeństwo pracy oraz właściwej koordynacji zadań poszczególnych zespołów, a także wykorzystania sprzętu podręcznego do budowy pasów oddzielenia. W kolejnym etapie ćwiczeń, na uprzednio wyznaczonym terenie dokonano kontrolowanego wypalania blisko 20 arów terenów niezurbanizowanych, albowiem charakterystyka działań modułu zakłada również wykorzystanie ognia w celu eliminacji materiału palnego, a w konsekwencji zatrzymanie rozwijającego się pożaru.

Po nabyciu niezbędnych umiejętności w zakresie prowadzenia działań bez użycia wody, na ćwiczących czekały nocne epizody praktyczne. Zakładały one szybko rozwijający się pożar na terenie leśnym z licznymi przerzutami ognia. Do zadań podzielonych na trzy grupy uczestników należało skompletowanie niezbędnego sprzętu, dotarcie do wskazanego miejsca, przeprowadzenie natarcia bezpośredniego na pożar a także reagowanie na nieustannie zmienną sytuację pożarową. Z uwagi na brak dostępu do źródeł wody, wszelkie działania prowadzone były wyłącznie przy wykorzystaniu sprzętu podręcznego. W trakcie trwania epizodów, znaczną uwagę zwracano na procedury bezpieczeństwa podczas działań, w tym wyznaczenie dróg ewakuacji, strefy bezpiecznej czy właściwą komunikację pomiędzy członkami zespołu.

Ćwiczenia były również doskonałą okazją do zaznajomienia członków modułu z ogólnymi zasadami funkcjonowania grupy ratowniczej PSP poza granicami kraju, zwracając szczególną uwagę na samowystarczalność, współpracę oraz właściwy wizerunek formacji.

Były to pierwsze ćwiczenia utworzonego w minionym roku modułu GFFF Poland.

Zdjęcia: asp. Piotr Janiuk, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Poprzedni artykułDwa samochody zderzyły się na obwodnicy Kościana (ZDJĘCIA)
Następny artykułMakabryczny wypadek. Dwie osoby zginęły, kolejne dwie w ciężkim stanie śmigłowcem trafiły do szpitala