Zdanie obowiązków służbowych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (ZDJĘCIA)

We wtorek 2 stycznia 2024 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nastąpiło zdanie obowiązków służbowych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Dariuszowi Matczakowi, który z dniem 2 stycznia przechodzi na zaopatrzenie emerytalne. W wydarzeniu wzięli udział zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP: st. bryg. Jarosław Zamelczyk, bryg. Robert Natunewicz oraz st. bryg. Tomasz Grelak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dr Dariusz Dymek, który reprezentował Wojewodę Wielkopolską Agatę Sobczyk, komendanci powiatowi PSP oraz funcjonariusze PSP i pracownicy poznańskiej komendy wojewódzkiej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak zabrał głos do zebranych, dziękując za minione lata współpracy, podsumowując zrealizowane działania. Następnie odczytano życiorys Pana Komendanta oraz treść decyzji o odwołaniu ze stanowiska komendanta wojewódzkiego PSP. Nastąpiło pożegnanie Pana Nadbygadiera ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Nadbrygadier Dariusz Matczak służbę rozpoczął w 1994 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły pierwsze doświadczenia w służbie zdobywał w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku, a następnie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Ustrzykach Dolnych. Służbę pełnił również w powstałym w lipcu 1997 r. Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.

Od 1998 r. kontynuował służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na stanowiskach: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany w JRG nr 2 Poznań, następnie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu, a od czerwca 2008 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy JRG 3, a w 2009 r. dowódcy JRG 3 w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. W latach 2012 do 2016 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Technicznego KM PSP w Poznaniu.

Od 2016 roku Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Z dniem 17 stycznia 2020 roku wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał  mł. bryg. Dariusza Matczaka na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej:

2004 – ukończone studia licencjackie;
2006 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – studia magisterskie;
2009 – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie „Zarzadzanie kryzysowe”;
2009 – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2011 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi;
2015 – certyfikat kwalifikacji CNBOP ukończenia szkolenia w systemie wsparcia dla osób prowadzących odbiory sprzętu i wyposażenia wprowadzanego do użytku  w JRG;
2016 – Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – kurs w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP;
2016 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie „Gospodarowanie zasobami” dla kadry oficerskiej PSP
2017 – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2018 – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Zarządzanie BHP – studia podyplomowe;
2018 – certyfikat Akademii Biznesu – szkolenie z zakresu „Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z ISO 22301;
2020 – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – szkolenie z zakresu „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”;
2022 – szkolenie z zasad ochrony danych osobowych dla komendantów PSP oraz ich zastępców;
2022 – COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska – studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA);
2022 – WSHIU Akademia Nauk Stosowanych, Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – studia drugiego stopnia.

Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczych, jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, między innymi Dyplomem Komendanta Głównego PSP oraz:

2013 – brązowy, medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
2013 – brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
2017 – srebrnym medalem „Za długoletnią służbę
2020 – brązowym „Krzyżem Zasługi”
2021 – „Gwiazdą Krzyża Strażackiego Wielkopolski”
2022 – srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Z dniem 2 stycznia 2024 roku na zaopatrzenie emerytalne przechodzi również zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosław Zamelczyk. W imieniu funkcjonariuszy PSP i pracowników poznańskiej komendy głos zabrał st. bryg. Tomasz Grelak, który z dniem 3 stycznia 2024 roku został pełniącym obowiązki Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Pan Komendant podziękował Panu Generałowi za blisko 30 letnią służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej życząc wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym i rodzinnym, w rozpoczynającym się spoczynku służbowym.

foto. Zdjęcia: bryg. Sławomir Brandt – rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Poprzedni artykułPijany Ukrainiec z dożywotnim zakazem prowadzenia zaszalał na Orlenie
Następny artykułBył pijany i postanowił kierować samochodem. Teraz stanie przed sądem