Poznań sparaliżowany…co się wydarzyło??

18 kwietnia 2023 roku – odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”.

Obejmują one rejon parku Chopina w Poznaniu. Celem działań jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej. W tym miejscu należy spodziewać się utrudnień. Prosimy zachować spokój i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

Trudna sytuacja za wschodnią granicą, wymaga od wielu służb ciągłej gotowości oraz podnoszenia umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

Poprzedni artykułŚmierć w płomieniach. Tragiczny pożar domu w Strzałkowie (zdjęcia)
Następny artykułGdzie jest 2-letni Wiktor? W chwili zaginięcia dziecko miało 7-tygodnii