Reklama samochody.pl

Pożar lasu w miejscowości Jabłonka Stara – ćwiczenia lasy 2022 (ZDJĘCIA)

W piątek, 22 kwietnia 2022 roku, w miejscowości Jabłona Stara przeprowadzono koncentrację znacznych sił i środków z terenu powiatu nowotomyskiego. W stan gotowości postawione zostały jednostki: JRG Nowy Tomyśl, OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna i OSP Bolewice wchodzące w skład nowotomyskiego plutonu ratowniczego oraz dodatkowo jednostka OSP Miedzichowo, OSP Jabłonka Stara i OSP Grudna. W plenerze przeprowadzono odprawę, podczas której sprawdzono dokumentację na pojazdach oraz przypomniano strukturę organizacyjną Powiatowego Plutonu Ratowniczego, cel jego utworzenia, zakres zadań stawianych przed plutonem oraz zasady alarmowania i dysponowania. Część teoretyczna była wstępem do zaplanowanych ćwiczeń we współpracy z Nadleśnictwem Bolewice. Ćwiczenia przeprowadzone na obszarze leśnym Nadleśnictwa Bolewice, Leśnictwo Królewiec, oddział 408, gm. Miedzichowo.

Celem ćwiczeń było:
– postawienie w stan gotowości bojowej plutonu ratowniczego powiatu nowotomyskiego,
– skoncentrowanie sił i środków plutonu ratowniczego oraz jednostek gm. Miedzichowo w punkcie koncentracji,
– zapoznanie wszystkich zastępów jednostek OSP wchodzących w skład powiatowego plutonu ratowniczego z zasadami funkcjonowania,
– zapoznanie uczestników ćwiczeń z zasadami alarmowego przemieszczania się kolumny pożarniczej,
– powołanie i praca sztabu akcji składającego się z pracowników Nadleśnictwa oraz funkcjonariuszy KP PSP,
– rozpoznanie warunków prowadzenia działań gaśniczych w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Bolewice, Leśnictwo Królewiec,
– zapoznanie się z występującymi zagrożeniami w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Bolewice,
– doskonalenie umiejętności działań gaśniczych podczas pożarów lasów,
– dostarczanie wody na cele pożarowe,
– doskonalenie umiejętności obsługi układów wodno pianowych pojazdów pożarniczych,
– doskonalenie technik jazdy w trudnym terenie,
– doskonalenie współdziałania z służbami Lasów Państwowych,
– współpraca z samolotem gaśniczym,
– doskonalenie zasad zaopatrzenia wodnego poprzez dowożenie, buforowanie i przetłaczanie,
– doskonalenie zasad organizacji łączności radiowej,
– doskonalenie zasad kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym,
– weryfikowanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu,
– szkolenie z zakresu „Jak się odnaleźć w lesie”.

W założeniu do ćwiczeń przyjęto, że w wyniku wyładowania atmosferycznego dochodzi do powstania pożaru uprawy leśnej. Na miejsce zdarzenia zadysponowany zostaje zastęp z JRG Nowy Tomyśl oraz trzy jednostki OSP z terenu gminy Miedzichowo. Wiatr sprzyjał szybkiemu rozwojowi pożaru, pierwszy kierujący działaniem ratowniczym przekazał informację do SKKP o niewystarczającej ilości sił i środków. Dyżurny SKKP na miejsce zdarzenia dysponuje powiatowy pluton ratowniczy.
W trakcie ćwiczeń wykorzystano punkt czerpania wody przeznaczony do celów przeciwpożarowych przy jeziorze Głębokie. Jednostka OSP Boruja Kościelna posiadająca pompę dużej wydajności zbudowała magistrale wodną od punktu czerpania wody z wykorzystaniem węży tłocznych W110 do zbiornika buforowego 13m3, ustawionego w odległości ok. 250 metrów. Zadaniem zastępów jednostek OSP Bolewice i Miedzichowo było zassanie wody ze zbiornika buforowego i przepompowanie wody do dwóch mniejszych zbiorników, a następnie dwa ciężkie samochody gaśnicze z JRG Nowy Tomyśl i OSP Bukowiec podały wodę łącznie na 12 stanowisk gaśniczych. Dodatkowo elementem utrudnienia dla zastępów udających się do pożaru było przewrócone na drogę drzewo, które strażacy musieli usunąć używając piły do cięcia drewna. Do

działań został również zadysponowany samolot gaśniczy Dromader z Leśnej Bazy Lotniczej Lipki Wielkie, który wykonał trzy zrzuty środka gaśniczego.

Docelowo działania miały polegać na dostarczeniu środka gaśniczego z jeziora Głębokie do zbiornika buforowego, dystrybucji na dwa punkty pośrednie i podaniu wody na 12 stanowisk gaśniczych z zachowaniem ciągłości podawania. Po sukcesywnej rozbudowie o kolejne stanowiska gaśnicze i spięciu całego układu cel ćwiczeń został osiągnięty, a końcowe natarcie trwające ok. 15 minut doprowadziło do ugaszenia pożaru.

Kierownikiem i odpowiedzialnym za przygotowanie ćwiczeń był dowódca JRG Nowy Tomyśl kpt. Damian Żukrowski, działaniami ratowniczo – gaśniczymi dowodził kpt. Rafał Maniecki  – dowódca zmiany służbowej JRG Nowy Tomyśl, natomiast w rolę rozjemców wcielili się: st. kpt. Jakub Kłosowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu oraz mł. kpt. Marcin Kozica, mł. asp. Szymon Maciejewski i st. ogn. Magdalena Świszcz-Skarbińska.

Po zwinięciu sprzętu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Jakub Kłosowski wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Bolewice przystąpił do omówienia i podsumowania ćwiczeń – umiejętności strażaków w zakresie wykonania założeń taktycznych oraz potencjał ratowniczy zostały ocenione na wysokim poziomie. Następnie przeprowadzono szkolenie pod nazwą „Jak się odnaleźć w lesie”.
Elementem wieńczącym całe przedsięwzięcie był wspólny posiłek, placek, kawa i talerz strażackiej grochówki, po czym zastępy rozjechały się do macierzystych jednostek.

Były to już kolejne ćwiczenia nowotomyskiego plutonu ratowniczego, które mają za zadanie zgranie oraz doskonalenie umiejętności współdziałania zastępów w ramach tej struktury ratowniczo – gaśniczej.

Poprzedni artykułAwaryjne lądowanie samolotu w Bolewicach. Maszyna leżała kołami do góry (ZDJĘCIA)
Następny artykułUczeń ranił nożem swojego rówieśnika. Mogło dojść do tragedii