Reklama e-mundur.pl

Płonące kominy i ludzkie nieszczęścia

KP PSP Złotów

Okres świąteczno-noworoczny to niestety także czas, gdy odnotowywany jest znaczący wzrost liczby pożarów w tym również pożarów przewodów kominowych. Tylko w grudniu 2020 roku i pierwszych dniach stycznia  roku bieżącego na terenie powiatu złotowskiego odnotowano łącznie 17 tego typu zdarzeń.

Dodatkowe zagrożenia powstają zwłaszcza, gdy dotyczy to przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych a uszkodzenie konstrukcji kominowej niesie z sobą zagrożenie ze strony zatrucia tlenkiem węgla potocznie nazywanego „czadem”.  Gaz ten jako bezbarwny, bezwonny i niestety niezwykle zabójczy w swoim działaniu, nie powodując m.in. u osób zagrożonych praktycznie żadnych odruchów obronnych. Należy również podkreślić, że pożary w przewodach kominowych stanowią realne zagrożenie dla całego budynku, gdyż niejednokrotnie odnotowywane są zdarzenia, gdzie pierwotny pożar sadzy, przeradza się w konsekwencji w pożar np. poddasza budynku.

W związku z powyższym ponownie APELUJEMY o prawidłową eksploatację przewodów kominowych, cykliczne dokonywanie czyszczenia i usuwania sadzy z kanałów dymowych oraz wymaganych przeglądów technicznych. Również apelujemy o stosowanie zabezpieczeń w postaci np. czujek tlenku węgla i czujek dymu, tak, aby znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa i maksymalnie ograniczyć skutki tego typu zdarzeń.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak