Odszedł bohater Poznania. W wieku 96 lat zmarł major Zenon Wechmann

W wieku 96 lat zmarł major Zenon Wechmann – odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Poznaniu, działacz konspiracji harcerskiej ps. „Czarny Wilk”.

Podczas obchodów 95. urodzin majora Zenona Wechmanna w 2022 r. wspominaliśmy, że polityczne represje nigdy nie złamały ducha oporu wielkiego patrioty. Od wielu lat major działał jako popularyzator historii, przewodnik i opiekun dla wielkopolskiej młodzieży, a także wkładał całą swoją niespożytą energię w pracę środowiska kombatanckiego jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, czy jako prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolski.

– Major Zenon Wechmann był uosobieniem słów przyrzeczenia harcerskiego – całe życie pełnił służbę Polsce i chętnie niósł pomoc bliźnim. Jego śmierć to ogromna strata dla Wielkopolski i Wielkopolan. Był nieustannym wzorem dla wielu pokoleń Polaków, którym pokazywał, że wolna Polska jest najwyższą wartością – mówi wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. – Jego wkład w upowszechnianie historii nurtu niepodległościowego i wieloletnia praca na rzecz integracji wielkopolskiego środowiska kombatanckiego pozostają nieocenione. Pamiętamy i będziemy pamiętać o jego wyjątkowych zasługach dla ojczyzny.

Major Zenon Wechmann urodził się 25 października 1927 r. w Poznaniu w rodzinie o patriotycznych tradycjach, które następnie przez całe swoje życie kultywował, i do których wypełniania zachęcał także młodzież. Od najmłodszych lat był zuchem, następnie harcerzem V Hufca Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji przebywał w Poznaniu, po wojnie powrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego, służąc w „Poznańskiej Piątce”. Był także uczestnikiem II konspiracji. Po likwidacji ZHP sprzeciwiał się próbom włączenia druhów do komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i wraz z gronem przyjaciół podjął konspiracyjną działalność harcerską, przyjmując pseudonim „Czarny Wilk”.

Druha Zenona Wechmanna aresztowano we wrześniu 1952 r. W procesie przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, 3 lata utraty praw obywatelskich i honorowych oraz pozbawienie mienia. Wyrok odbywał w ciężkim zakładzie karnym w Rawiczu, w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. Został zwolniony na podstawie amnestii w lutym 1955 r.

Wiele sił i energii major Zenon Wechmann wkładał w kształtowanie patriotycznych postaw harcerzy i młodzieży szkolnej. Uczestnicząc w wielu wydarzeniach, zawsze starał się wychodzić do młodych, nawet w trakcie niedawnych obchodów Dnia Pamięci Polek i Polaków represjonowanych przez III Rzeszę w latach 1939-1945, opowiadał uczniom będącym w sztandarach poznańskich szkół, jak ważną rolę pełnią oraz jak duża ciąży na nich odpowiedzialność, by z szacunkiem reprezentować szkołę, jej historię oraz symbole.

W 2003 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2009 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 r. Majora odznaczono Krzyżem Wolności i Solidarności – odznaczeniem państwowym przyznawanym za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL przez Prezydenta RP. W 2023 r. za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski oraz za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, Prezydent RP nadał Zenonowi Wechmannowi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

 

Źródło.Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

Poprzedni artykułPolicjanci pomogli kaczej rodzinie dojść do rzeki. Zebrali brawa (ZDJĘCIA)
Następny artykułTragiczny wypadek z udziałem radiowozu. Zginął motocyklista