Enea ma oddać pieniądze klientom

Enea S.A. gwarantowała stałe ceny prądu, ale pomijała lub prezentowała w sposób mogący wprowadzać w błąd informacje o comiesięcznej opłacie handlowej. Bezpodstawnie naliczała również kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Enea zwróci niesłusznie pobrane opłaty uprawnionym konsumentom.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływały liczne skargi na firmę energetyczną Enea. Dotyczyły ofert z gwarancją stałej ceny prądu i dodatkowych opłat, które pojawiały się podczas obowiązywania umowy.

Po analizie sprawy Prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce dwa postępowania. Jedno o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz o stosowanie nieuczciwych klauzul w umowach.

Enea proponowała konsumentom kilka wariantów umów gwarantujących niezmienność ceny prądu przez okres 24 lub 36 miesięcy. W zamian za utrzymanie stałych cen Enea pobierała co miesiąc dodatkową opłatę rzędu 20-30 zł, w zależności od umowy i formy faktury.

W toku postępowania zostało ustalone, że informacje o tym były pomijane w części materiałów reklamowych i działań marketingowych lub prezentowane w niepełny sposób. Spółka nie wskazywała, że jest to zupełnie nowa, obowiązkowa opłata, naliczana cyklicznie w stałej wysokości, niezależnie od zużycia energii. Konsumenci mogli być wprowadzani w błąd odnośnie do tego, jaka będzie ostateczna wysokość ich rachunku.

– Klienci spółki Enea nie byli należycie poinformowani, że po zawarciu umowy gwarantującej stałą cenę prądu, ich rachunki będą wyższe o kwotę opłaty handlowej. W praktyce to właśnie wysokość tej opłaty pozwoliłaby konsumentom rzetelnie ocenić atrakcyjność oferty. Przedsiębiorca ma obowiązek podawać konsumentom informacje w sposób jasny i jednoznaczny – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Konsumenci, których reklamacje w tej sprawie były odrzucone, mają prawo odzyskać pieniądze, które wpłacili w ramach opłaty handlowej. Wniosek o rekompensatę konsumenci będą mogli składać w ciągu trzech miesięcy od momentu, gdy spółka indywidualnie powiadomi ich o decyzji Prezesa UOKiK.

Enea wycofała się z oferowania umów gwarantujących stałą cenę prądu 1 czerwca 2021 r. Aktualnym klientom firmy, których dotyczy zobowiązanie, spółka przyzna dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do internetowej Strefy Zakupów Enei.

Druga decyzja dotyczy niedozwolonych klauzul umownych, jakie Enea stosowała w ofertach sprzedaży energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny.

Enea indywidualnie skontaktuje się z konsumentami, których dotyczy rekompensata i automatycznie zwróci im niesłusznie pobrane opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Wskazani w zobowiązaniu aktualni klienci firmy otrzymają dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do sklepu internetowego – Strefy Zakupów Enei. Spółka zamieści informacje o decyzji Prezesa UOKiK na stronie internetowej i swoim profilu na portalu Facebook.

Spółka Enea uruchomi także dedykowaną dla konsumentów infolinię, gdzie będzie można uzyskać więcej informacji na temat przysługujących konsumentom rekompensat.

Poprzedni artykułRadiowóz rozbił się o słup. Policjanci jechali na interwencję
Następny artykułWypadek na strzelnicy. Kobieta postrzeliła się w udo