Reklama Toyota

Biedronka musi rozdać klientom 500 tys. bonów o wartości 7,5 mln zł

UOKiK zobowiązał Jeronimo Martins Polska właściciela Biedronki do zorganizowania  akcji edukacyjnej dla klientów, w wyniku której mogą otrzymać bony na zakupy. Łączna wartość bonów wyniesie 7,5 mln zł. trafią do 500 tys. osób.

  •  Biedronka rozda 500 tys. bonów o wartości 7,5 mln zł.
  • UOKiK dopatrzył się nieprawidłowości w rozpatrywaniu reklamacji przez Biedronkę
  • Biedronka musi zorganizować quizy dla klientów

Postępowanie przeciwko Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sklepów Biedronka zostało wszczęte w marcu 2020 roku. Podstawą do podjęcia działań były skargi konsumentów dotyczące akcji promocyjnych, w których można było otrzymać voucher zniżkowy na zakupy w zamian za wydanie określonej kwoty.

arzuty UOKiK dotyczyły negatywnego rozpatrywania reklamacji związanych z ogólnopolskimi akcjami promocyjnymi po upływie 30 dni od ich złożenia i opóźnień w publikacji regulaminów względem terminów rozpoczęcia poszczególnych akcji.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przeanalizował napływające sygnały, sposoby rozpatrywania reklamacji przez Jeronimo Martins, a także dostęp klientów do regulaminów promocji o zasięgu ogólnopolskim. Wątpliwości wzbudziła możliwość wprowadzania konsumentów w błąd co do dostępności regulaminu.

Zdarzały się sytuacje, w których to przedsiębiorca informował w reklamach i materiałach promocyjnych, że szczegóły akcji można poznać wchodząc na stronę internetową, tymczasem regulaminów tam nie było lub pojawiały się z opóźnieniem. Zdarzało się, że nawet w ostatnim dniu akcji.

Brak możliwości zweryfikowania w regulaminie zakresu promocji może przyczynić się do błędów zakupowych konsumentów. – Zobowiązałem Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci handlowej Biedronka, do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów poświęconej ich prawom, w której będą oni mogli otrzymać bony na zakupy o łącznej wartości 7,5 mln złotych  – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Zastrzeżenia wzbudził także sposób rozpatrywania reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną w związku z promocją powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni. UOKiK ustalił, że w niektórych przypadkach konsumenci czekali o wiele dłużej. Zgodnie z prawem, jeżeli przedsiębiorca przekracza ten termin, przyjmuje się, że uznał roszczenia klienta.

Występowały jednak sytuacje, w których Jeronimo Martins Polska negatywnie rozpatrywał reklamacje po upływie 30 dni od ich złożenia.

UOKiK zobowiązał Biedronkę do zorganizowania akcji edukacyjnej i quizu dla klientów. O terminie jej rozpoczęcia poinformuje przedsiębiorca. Konsumenci będą mogli rozwiązać test i wygrać bon na zakupy w sieci Biedronka o wartości 15 zł.

Spółka przygotuje 500 tys. voucherów o łącznej wartości 7,5 mln zł. Kod rabatowy będzie wysyłany na numer telefonu komórkowego konsumenta – dla jednego numeru będzie przyznany tylko raz.