Reklama Toyota

Uwaga wilki! Gminy Chodzież i Pniewy ostrzegają przed dzikimi zwierzętami

Uwaga wilki! Dwie gminy Chodzież i Pniewy ostrzegają przed dzikimi zwierzętami

Przed wilkami ostrzegają gminy Chodzież i Pniewy. Wydały specjalne komunikaty do mieszkańców, żeby zachowywali szczególną ostrożność ze względu wilki.

Gmina Chodzież ostrzega przed bliską obecnością wilków. W związku z pojawiającymi się informacjami o obecności wilków na terenie przyległym do wsi Rataje i Pietronki apelujemy do mieszkańców o szczególny nadzór nad zwierzętami i unikanie spacerów po lesie i okolicach terenów leśnych. Prosimy o zamykanie posesji i zabezpieczenie odpadów komunalnych tak, aby nie stały się one pożywieniem dla dzikiej zwierzyny – czytamy w komunikacie gminy.

Pod żadnym pozorem nie wolno iść za wilkiem oraz zbliżać się do młodych wilcząt. Zwierzęta mogą wtedy stać się groźne. Atak wilka na człowieka jest mało prawdopodobny, ale uważać trzeba. Wilki widząc człowieka mogą długo się przyglądać i dopiero po wyczuciu zapachu uciekają.

Od 2016 r. wilki są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Nie wolno ich umyślnie zabijać, chwytać, okaleczać, płoszyć czy niepokoić. Złamanie tych zakazów grozi wysoką grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.