Reklama Toyota

Trwa budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Wolsztynie (ZDJĘCIA)

5 lipca 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. W fazie początkowej inwestycji rozebrany został budynek usługowy (kiosk z zapleczem magazynowym) wraz z fundamentami.

Zakres inwestycji

Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych:

  • Zadanie nr 1 – wykonanie dworca tymczasowego w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy
  • Zadanie nr 2 – przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku dworcowego wraz z rozbudową o zadaszenia, schody i rampy zewnętrzne, budowa budynku usługowego służącego obsłudze podróżnych (zewnętrzna toaleta i bagażownia), budowa wieży zegarowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach realizowanej inwestycji powstanie zintegrowane centrum komunikacyjne  czyli dworzec kolejowy i autobusowy z odpowiednim zapleczem takim jak poczekalnia, restauracja, kasy biletowe, toalety. Ponadto w obiekcie zlokalizowane zostanie kino społecznościowe na budowę, którego Gmina również pozyskała środki zewnętrzne.

Gmina Wolsztyn otrzyma finansowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” ujętego w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Blisko 4,2 mln zł zostanie przeznaczone na projekt obejmujący budynek dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi, którego nowy, wyższy standard poprawi znacznie warunki podróżowania, w tym umożliwi zmianę środka lokomocji z autobusu, roweru, czy samochodu prywatnego na zbiorową komunikację kolejową. Budynek dworca pełnić będzie również funkcje nierozerwalnie towarzyszące obsłudze ruchu podróżnych, takie jak punkt informacji dla podróżnych, poczekalnia, czy część gastronomiczna na potrzeby przede wszystkim podróżnych. Część budynku uzyska inne przeznaczenie i pełnić będzie funkcje biurowe i usługowe. W ramach projektu powstanie również budynek usługowy obsługujący podróżnych, w którym będą się mieścić m.in. toalety, bagażownia oraz wiata na rowery oraz  zbudowane zostaną zadaszenia nad peronami.

Wartość inwestycji wg zawartej umowy: 12 798 832,27 PLN (brutto).

Termin realizacji: do 15 października 2020 roku.

Celem projektu jest poprawa warunków podróżowania komunikacją kolejową, a przez to zapewnienie mieszkańcom województwa możliwości i komfortu dojazdów do pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Gmina Wolsztyn podejmuje także starania o nieodpłatne przejęcie kolejnej działki będącej we władaniu PKP stanowiącą drogę wewnętrzną patrząc od wiaduktu w kierunku ulicy Fabrycznej. Na tym odcinku trwają obecnie prace projektowe związane z budową ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem i miejscami postojowymi. W trakcie opracowania planistycznego jest także teren leśny przy wolsztyńskiej parowozowni, który gmina zamierza nieodpłatnie przejąć od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uregulowanie spraw własnościowych umożliwi przyszłe inwestycje w turystyczne zagospodarowanie terenów od strony Jeziora Berzyńskiego (np. ekspozycja parowozów czy miasteczko kolejowe z parkiem dla zwiedzających). Wcześniej gmina nabyła działkę po przeciwległej stronie dworca przyległą do Jeziora Berzyńskiego (obszar około 2,5 ha). Wszystkie te działania mają na celu w pierwszej kolejności uregulowanie spraw własnościowych a następnie lepsze wykorzystanie oraz rewitalizację zaniedbanych obecnie terenów zlokalizowanych w tej przestrzeni miasta.

Informujemy, iż 30 sierpnia 2019 r. kasy biletowe zostały przeniesione do pomieszczeń dworca tymczasowego. Główny budynek dworca kolejowego zostaje wyłączony z użytkowania dla podróżnych.

tekst: wolsztyn.pl

Poprzedni artykułDachowanie auta osobowego. Jedna osoba poszkodowana
Następny artykułPłonął budynek gospodarczy z balotami słomy w Warszty. W akcji zastępy straży z dwóch powiatów (ZDJĘCIA,WIDEO)