Reklama samochody.pl

Strażacy z JRG6 Poznań ćwiczyli na akwenie pokrytym lodem (ZDJĘCIA)

KM PSP Poznań

Dnia 19.01.2021 r. strażacy z JRG-6 ćwiczyli doskonalenie działań ratowniczych na akwenach pokrytych lodem. Głównym tematem zajęć był odpowiedni dobór technik ratowania poszkodowanych, którzy w wyniku zapadnięcia się lodu pod stopami wpadli do wody.

Przećwiczono dwa warianty ewakuacji osoby tonącej tj. przy wykorzystaniu sań lodowych oraz przy tradycyjnej asekuracji odpowiednio zabezpieczonego ratownika z brzegu akwenu. Omówiono także zagadnienia medyczne związane z wychłodzeniem, hipotermią. Powyższe zajęcia są przydatne do wypracowania odpowiedniej taktyki działań adekwatnej do zastanej sytuacji na miejscu zdarzenia (istotną rolę odgrywa stan tafli lodowej) oraz do prawidłowego doboru sprzętu i wyposażenia ratownika.

Opracowanie: kpt. Wojciech Tomczak/KM PSP Poznań