Koronawirus. Powiaty gostyński i krotoszyński czerwonej strefie. Jakie obowiązują nakazy i zakazy

Od 3 października br. w powiecie gostyńskim obowiązuje strefa czerwona

W związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem w powiecie gostyńskim i krotoszyńskim obowiązuje strefa czerwona. W związku z tym zostały wprowadzone nowe zalecenia i obostrzenia. Policjanci będą sprawdzać, czy wprowadzone przepisy będą respektowane przez społeczeństwo.

Od soboty zostaną nasilone działania kontrolne Policji, weryfikujące stosowanie się do zwiększonych obostrzeń obowiązujących w tzw. „strefie czerwonej”. Do służby skierowana zostanie większa ilość patroli. Policjanci przede wszystkim będą kontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej, a także w środkach transportu zbiorowego oraz placówkach handlowych.

W powiatach gostyńskim i krotoszyńskim obowiązują następujące zasady zachowania bezpieczeństwa epidemicznego:

Maski – obowiązek noszenia w całej przestrzeni publicznej (ulice, place, w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (szkoły!), w obiektach handlowych lub usługowych).

Handel – obowiązek noszenia masek przez klientów podczas zakupu towarów lub usług oraz używania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Kościoły – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego plus obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz – 150 osób plus obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wesela i inne uroczystości rodzinne – do 50 osób z wyjątkiem obsługi, uczestnicy – bez obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zgromadzenia – zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1.5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – do 50 osób z wyjątkiem obsługi, obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wydarzenia sportowe – może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Bez publiczności!

Siłownie – 1 osoba na 10 mkw.

Działalność hotelarska – dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek Aquaparki i baseny – 75 proc. obłożenia obiektu

Gastronomia – w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. W lokalu może przebywać maksymalnie 1 osoba na 4 m kw.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu – w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport zbiorowy – 50 proc. liczby wszystkich miejsc albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździć co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne – zakaz organizacji

Kina – 25 proc. publiczności

Zakaz organizacji kongresów i targów.

zakaz organizacji zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz wydarzeń kulturalnych