Reklama e-mundur.pl

    76. Rocznica Powstania Warszawskiego

    Dokładnie dziś, 1 sierpnia, obchodzimy 76 rocznice Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17:00 w godzinę „W” w całym kraju mają zawyć syreny alarmowe. 

    Powstanie warszawskie – (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemiecki, zorganizowane przez Armie Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najważniejszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. Był to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie.

    CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !