Reklama samochody.pl

Ważne. Nie kupuj i nie jedz tych kiełbas. Mogą zawierać płyn chłodniczy

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące kiełbasek Bratmaxe 5 sztuk, 313 g, ze względu na gorzki smak związane z możliwym kontaktem produktu z mieszaniną wody i płynu chłodzącego z powodu awarii w zakładzie produkcyjnym

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o niebezpiecznej żywności dotyczącej kiełbas firmy Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. Wskazana partia kiełbas marki Bratmaxe 5 sztuk, 313 g. została wycofana  z produkcji.

Powodem są możliwe zmiany organoleptyczne produktu, dokładnie gorzki smak związany z możliwym kontaktem kiełbasek z czynnikiem chłodzącym, w wyniku awarii w zakładzie produkcyjnym.

Brak jest danych pozwalających na ocenę czy ze spożyciem przedmiotowego produktu wiąże się ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Dystrybutor kiełbas w Polsce to siec Auchan. Siec wycofała ze sprzedaży i poddała utylizacja towar oraz poinformowała Klientów o wycofaniu produktu poprzez wywieszenie ogłoszeń w sklepach.

Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.